Soru & Cevap Sayfası

Oy Ver
5k Okunma
Kdv Tevkifatında Beyan Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı d...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Bu sorunun cevabı kiralayanın niteliğine göre değişmektedir; a) Kiralayan telif hakkının müellifi...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 4 ay önce
Oy Ver
5k Okunma
Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar: ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
İş ortaklığı’nda ortaklardan her biri işin tamamını yapmayı üstlenirken, Konsorsiyumda orta...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Zarar mahsubu veya istisnalar sonucu ilgili yılda Türkiye’de vergiye tabi kurum kazancının oluşma...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Ar-Ge harcaması kapsamında gerçekleştirilen dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerle ilgili olarak...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 2 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
Vergi ziyaı cezasında cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılı...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
– Büro malzemelerinin amortismanları ORTAK GENEL GİDERLERE eklenerek dağıtıma tabi tutulur....
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükmüne göre, Özel Matrah Şekill...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 2 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 4 ay önce
Oy Ver
5k Okunma
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun 12 nci maddesi hükmüne göre, kurumların, ortakların...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 1 ay önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi KDV’nin konusuna girme...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
Tam istisna, KDV Kanununda istisna konusu olarak düzenlenen bazı işlemleri yapan mükelleflerin, b...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
– İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10’unu, toplam fon tutarın...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Arızi olarak yapılan ( yani devamlılık arz etmeyen ) serbest meslek faaliyeti, serbest meslek kaz...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunan mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilen mükelle...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Her mükellef vergiye tabi kazancının tamamı için bir beyanname verecektir. Mükelleflerin şubeleri...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 4 ay önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Tasfiye karı; Tasfiye Dönemi Sonundaki Servet Değeri ile Tasfiye Dönemi Başındaki Servet Değeri ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
Devlet Tahvili Faiz Gelirlerinin Vergilendirmesi Devlet tahvili faiz gelirlerinin vergilendirmesi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Showing 21 - 40 of 295 results

Send this to a friend