Soru & Cevap Sayfası

Oy Ver
cevap
3k Okunma
Bir işin yıllara yaygın inşaat ve onarım işi olabilmesi için taahhüde bağlı olarak yapılması gere...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Ortaklarda ortaklardan birinin gerçek usule tabi olması diğer ortakları da gerçek usule tabi hale...
Oy Ver
4k Okunma
Bay (B) Ortağı olduğu (Y) Ltd. Şti.’ndeki hissesinden doğan fakat devir tarihi itibariyle h...
Oy Ver
5k Okunma
Bay Ferhat Gökçe, yazdığı şiir kitabının satışından elde edilen 10.000 TL telif kazancı elde etmi...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Örneğin, Bay Ferhat’ın İşveren tarafından işe başlatılmaması sebebiyle 4 ay boyunca alınan ...
Oy Ver
3k Okunma
Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Engellilik İndiriminden,  Gelir Vergisi Kanununa göre engellil...
Oy Ver
4k Okunma
Asgari geçim indirimi uygulamasından, ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler yararlanabilir. ...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının hesabında giderlerin fazlalığı dolayısıyla doğan zara...
Oy Ver
3k Okunma
Gayrimenkul sermaye iradına konu olan mal ve hakları kiralayan Gelir  Vergisi Kanununun 94 üncü m...
Oy Ver
3k Okunma
Konut kira gelirinin beyan dönemi olan 1 Mart – 25 Mart tarihleri arasında beyan edilmemesi...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Ücretlerinden vergi kesintisi yapılan ve işverenler aracılığıyla yıl içinde asgari geçim indirimi...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Hisse senedi kar payları geçici 67 nci madde kapsamı dışında olduğundan tevkifata tabi değildir. ...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Ücretin safi tutarı, işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan yararlar toplamından (...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
İşletme hesabı esasında defter tutanlar; – Yatırım indiriminden yararlanamazlar, – En...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
–Kollektif şirket ortaklarıyla, komandit şirketlerin komandite ortakları, – İkrazat i...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Motorlu Taşıtlar Kanunu’nun 14’üncü maddesi  hükmü gereğince motorlu araçlardan sadece; -Minibüs,...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Gelir Vergisi Kanununun 40/3. maddesine göre, işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ila...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
– Büro malzemelerinin amortismanları ORTAK GENEL GİDERLERE eklenerek dağıtıma tabi tutulur....
Oy Ver
cevap
5k Okunma
İnşaat ve Onarım İşinde İşin Başlangıç Tarihinin Tespiti İçin Sırasıyla Aşağıdakilere Bakarız: -Y...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Gerçek usulde vergilendirilecek çiftçilerin, zirai işletme hesabı veya bilanço esasında defter tu...
Showing 1 - 20 of 295 results

Send this to a friend