Soru & Cevap Sayfası

Oy Ver
cevap
4k Okunma
Bir işin yıllara yaygın inşaat ve onarım işi olabilmesi için taahhüde bağlı olarak yapılması gere...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Ortaklarda ortaklardan birinin gerçek usule tabi olması diğer ortakları da gerçek usule tabi hale...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
4k Okunma
Bay (B) Ortağı olduğu (Y) Ltd. Şti.’ndeki hissesinden doğan fakat devir tarihi itibariyle h...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
6k Okunma
Bay Ferhat Gökçe, yazdığı şiir kitabının satışından elde edilen 10.000 TL telif kazancı elde etmi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Örneğin, Bay Ferhat’ın İşveren tarafından işe başlatılmaması sebebiyle 4 ay boyunca alınan ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
3k Okunma
Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Engellilik İndiriminden,  Gelir Vergisi Kanununa göre engellil...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
4k Okunma
Asgari geçim indirimi uygulamasından, ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler yararlanabilir. ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının hesabında giderlerin fazlalığı dolayısıyla doğan zara...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
3k Okunma
Gayrimenkul sermaye iradına konu olan mal ve hakları kiralayan Gelir  Vergisi Kanununun 94 üncü m...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
3k Okunma
Konut kira gelirinin beyan dönemi olan 1 Mart – 25 Mart tarihleri arasında beyan edilmemesi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Ücretlerinden vergi kesintisi yapılan ve işverenler aracılığıyla yıl içinde asgari geçim indirimi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Hisse senedi kar payları geçici 67 nci madde kapsamı dışında olduğundan tevkifata tabi değildir. ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Ücretin safi tutarı, işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan yararlar toplamından (...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
İşletme hesabı esasında defter tutanlar; – Yatırım indiriminden yararlanamazlar, – En...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
–Kollektif şirket ortaklarıyla, komandit şirketlerin komandite ortakları, – İkrazat i...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Motorlu Taşıtlar Kanunu’nun 14’üncü maddesi  hükmü gereğince motorlu araçlardan sadece; -Minibüs,...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Gelir Vergisi Kanununun 40/3. maddesine göre, işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ila...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
– Büro malzemelerinin amortismanları ORTAK GENEL GİDERLERE eklenerek dağıtıma tabi tutulur....
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
İnşaat ve Onarım İşinde İşin Başlangıç Tarihinin Tespiti İçin Sırasıyla Aşağıdakilere Bakarız: -Y...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Gerçek usulde vergilendirilecek çiftçilerin, zirai işletme hesabı veya bilanço esasında defter tu...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Showing 1 - 20 of 295 results

Send this to a friend