Soru & Cevap Sayfası

Oy Ver
cevap
30k Okunma
Basit ortalama, ağırlıklı ortalama ve hareketli ağırlıklı olmak üzere üç çeşit ortalama maliyet y...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 7 ay önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Gelir Vergisi Kanununun 40/3. maddesine göre, işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ila...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
8k Okunma
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Kurumlar Vergisinde Nasıl Giderleştirilecektir? Kuruluş ve örgütl...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 10 ay önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Hisse senedi kar payları geçici 67 nci madde kapsamı dışında olduğundan tevkifata tabi değildir. ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
7k Okunma
Geçici Vergi Mükellefleri:Basit usulde vergilendirilenler hariç ticari kazanç sahipleri, serbest ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 9 ay önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kurumlar Vergisi Kanunu (5-1/e) uygulamasında; Kurumlar tarafından, inşaatı henüz tamamlanmayan, ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Vuk 114’üncü maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hatal...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Motorlu Taşıtlar Kanunu’nun 14’üncü maddesi  hükmü gereğince motorlu araçlardan sadece; -Minibüs,...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Tam sorumlulukta KDV’nin tamamı vergi sorumlusu (Alıcı) tarafından beyan edilerek vergi dairesin...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
4k Okunma
Bay (B) Ortağı olduğu (Y) Ltd. Şti.’ndeki hissesinden doğan fakat devir tarihi itibariyle h...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
ERTESİ YILA GEÇEN YÜKLENME GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENME Yüklenmeye Girişilmesi Geleceğe Y...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 2 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Proforma fatura, satılacak malın fiyatı, malın özellikleri ve satış şartları hakkında alıcıya bi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
3k Okunma
– Her şeyden önce Hazine Zararı’nın ne demek olduğunu anlamalıyız. Hazine Zararı̵...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Cezalarda Tekerrür Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve ce...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK)’nun “kısmen haczedilebilen ge...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi KDV’nin konusuna girme...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Mali tatilin kapsamı incelemeye başlamadır. Eğer denetim elemanı Mali Tatil öncesinde işyerinde i...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Yangın deprem ve su basması gibi afetler, – Bozulmak, kırılmak, çürümek, çatlamak gibi hall...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
6k Okunma
İndirilemeyecek KDV Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesine göre; aşağıdaki vergiler mük...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 5 ay önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Arazi sahibi, arazisini ortaklığa koyduktan başka, faaliyetin sevk ve idaresine katılıyor, birtak...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Showing 1 - 20 of 295 results

Send this to a friend