Şubeler İçin Ayrı Beyanname Verilir mi?

1
0

Her mükellef vergiye tabi kazancının tamamı için bir beyanname verecektir.
Mükelleflerin şubeleri, ajanlıkları, alım-satım büro ve mağazaları, imalathaneleri
veyahut kendilerine doğrudan doğruya bağlı sair işyerleri için
bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsa dahi
ayrı beyanname verilmesi söz konusu olmayacaktır.
Ancak, tüzel kişiliği bulunmayan iktisadi kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait tüzel kişiliği bulunmayan iktisadi işletmelerin her biri için bunların bağlı oldukları kamu tüzel kişileri ile dernek veya vakıflar tarafından ayrı beyanname verilmesi gerekecektir. Bu nedenle, söz konusu kuruluşlara ait iktisadi işletmelerin her biri için ayrı kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilecektir.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend