Peştemallıklar

1
0

PeştemallıklarPeştemallıklar, Bir işletmenin bulunduğu yerin önemi, tutmuş olduğu
müşteri kitlesi vb. unsurlar karşılığında ödenmiş olan bedeli ifade eder.
Peştamallıklar mukayyet değerle değerlenir. Peştamallıklar
ancak işletmenin devredilmesi halinde devralan kişi
tarafından değerlenerek bilançoya alınabilir.
Vergi Usul Kanunu’nun 313’üncü maddesindeki sınırı aşan
peştamallıkların aktifleştirilmesi zorunlu iken bu tutarın altında
kalanlar dilenirse doğrudan gider yazılabilir. Bu sınır 2014 yılı
için 800-TL olarak belirlenmiştir. Bu miktarı aşmayan
peştamallıkların doğrudan giderleştirilmesi mümkündür.
VUK’un 326’ncı maddesi gereğince peştamallıklar da kuruluş ve
örgütlenme giderleri gibi eşit miktarlarda 5 yılda amortismana
tabi tutulur. Dolayısıyla kuruluş-örgütlenme giderleri ve
peştamallıklar azalan bakiyeler usulüne göre itfa edilemez.

Arama Terimleri: Peştemallık, Peştemallıklar nedir, peştemallıkların vergilendirilmesi,
peştemallık amortisman oranı, peştemallık ne demek, peştemallık kdv

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)