Soru & Cevap Sayfası

Oy Ver
cevap
6k Okunma
3628 Sayılı Kanun Kapsamındaki Suçlar: 1. Yapılan ihtara rağmen Süresinde Mal Bildiriminde Bulunm...
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Geçici Vergi Mükellefleri:Basit usulde vergilendirilenler hariç ticari kazanç sahipleri, serbest ...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir Ve Kurullar nelerdir? Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezal...
Oy Ver
cevap
7k Okunma
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Kurumlar Vergisinde Nasıl Giderleştirilecektir? Kuruluş ve örgütl...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Komandit Şirkette Kurum Kazancı Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Kanunda bazı meslek gruplarının elde ettiği kazançlar doğrudan serbest meslek kazancı sayılmıştır...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Mükellef ve vergi sorumlusu: Madde 8 – Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu te...
Oy Ver
cevap
14k Okunma
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda düzenlenen “İstisnalar”; “ihracat istisnası”, “araçlar...
Oy Ver
cevap
27k Okunma
Basit ortalama, ağırlıklı ortalama ve hareketli ağırlıklı olmak üzere üç çeşit ortalama maliyet y...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Her mükellef vergiye tabi kazancının tamamı için bir beyanname verecektir. Mükelleflerin şubeleri...
Oy Ver
4k Okunma
Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar: ...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
İnceleme esnasında lüzum görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili olaylar ve hesap...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Vergi dairesi: Madde 4 – Vergi dairesi mükellefi tesbit eden, vergi tar...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Azalan bakiyeler usulü sadece bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından kullanılab...
Oy Ver
3k Okunma
– Her şeyden önce Hazine Zararı’nın ne demek olduğunu anlamalıyız. Hazine Zararı̵...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Personele Verilen Temettü İkramiyeleri Gelir Vergisi Kanunu’...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
İlan üzerine bizzat veya bilvekale müracaat edenlere, yerinde, adres bildirenlere ise posta ile t...
Oy Ver
cevap
1k Okunma
Mükellef yerine geçen veli, vasi veya kayyım gibi vergi sorumlusu birden fazla olursa, tebliğ bun...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
İhraç kayıtlı malı ancak imalatçı firmalar teslim edebilmektedir. Gerekli şartlar, 27 no’lu KDV t...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Proforma fatura, satılacak malın fiyatı, malın özellikleri ve satış şartları hakkında alıcıya bi...
Showing 1 - 20 of 295 results

Send this to a friend