Soru & Cevap Sayfası

Oy Ver
cevap
3k Okunma
Gvk. Geç. 82 maddesine göre; Anonim Şirketlere tam mükellef gerçek kişilerce konulan sermaye mikt...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 2 gün önce
Oy Ver
cevap
7k Okunma
3628 Sayılı Kanun Kapsamındaki Suçlar: 1. Yapılan ihtara rağmen Süresinde Mal Bildiriminde Bulunm...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 2 hafta önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Azalan bakiyeler usulü sadece bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından kullanılab...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 1 ay önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 2 ay önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Her mükellef vergiye tabi kazancının tamamı için bir beyanname verecektir. Mükelleflerin şubeleri...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 2 ay önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Bu sorunun cevabı kiralayanın niteliğine göre değişmektedir; a) Kiralayan telif hakkının müellifi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 2 ay önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, usulüne ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 3 ay önce
Oy Ver
cevap
16k Okunma
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda düzenlenen “İstisnalar”; “ihracat istisnası”, “araçlar...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 3 ay önce
Oy Ver
6k Okunma
İndirilemeyecek KDV Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesine göre; aşağıdaki vergiler mük...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 5 ay önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 5 ay önce
Oy Ver
4k Okunma
Eshamlı komandit şirkette komanditer ortağın payı kurum kazancının konusunu oluştururken; komandi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 ay önce
Oy Ver
cevap
30k Okunma
Basit ortalama, ağırlıklı ortalama ve hareketli ağırlıklı olmak üzere üç çeşit ortalama maliyet y...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 7 ay önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
KVK MD. 5/3 ” İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kuru...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 9 ay önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Mükellef ve vergi sorumlusu: Madde 8 – Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu te...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 9 ay önce
Oy Ver
cevap
7k Okunma
Geçici Vergi Mükellefleri:Basit usulde vergilendirilenler hariç ticari kazanç sahipleri, serbest ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 9 ay önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir Ve Kurullar nelerdir? Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezal...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 10 ay önce
Oy Ver
cevap
8k Okunma
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Kurumlar Vergisinde Nasıl Giderleştirilecektir? Kuruluş ve örgütl...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 10 ay önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Komandit Şirkette Kurum Kazancı Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 11 ay önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Kanunda bazı meslek gruplarının elde ettiği kazançlar doğrudan serbest meslek kazancı sayılmıştır...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 11 ay önce
Oy Ver
5k Okunma
Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar: ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Showing 1 - 20 of 295 results

Send this to a friend