Kategori: Kurumlar Vergisi

Oy Ver
cevap
14k Okunma
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Kurumlar Vergisinde Nasıl Giderleştirilecektir? Kuruluş ve örgütl...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 3 yıl önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Bağış ve Yardımlar ile İlgili Özel Durumlar Kurumlar Vergisi’nde Bağış ve yardımlarla ilgil...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
Oy Ver
cevap
7k Okunma
Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Personele Verilen Temettü İkramiyeleri Gelir Vergisi Kanunu’...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 3 yıl önce
Oy Ver
cevap
7k Okunma
Tasfiye karı; Tasfiye Dönemi Sonundaki Servet Değeri ile Tasfiye Dönemi Başındaki Servet Değeri ...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 1 yıl önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Kooperatiflerin taşınmazlarını kiraya vermeleri ortak dışı işlem olarak değerlendirileceğinden, k...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
Oy Ver
cevap
8k Okunma
Her mükellef vergiye tabi kazancının tamamı için bir beyanname verecektir. Mükelleflerin şubeleri...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 3 yıl önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Kurumlar Vergisinde İndirilebilecek Bağış ve Yardım Tutarının Tespiti 1 Seri No.lu KVK Genel Tebl...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 9 yıl önce
Oy Ver
cevap
9k Okunma
Komandit Şirkette Kurum Kazancı Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 2 yıl önce
Oy Ver
7k Okunma
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun 12 nci maddesi hükmüne göre, kurumların, ortakların...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 2 yıl önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Kur farkları ve vade farkları serbest bölgede doğan alacaklarla ilgili olmak kaydıyla istisna kap...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 8 ay önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Serbest bölgede imalat faaliyetinde bulunan mükellef faaliyet ruhsatını 06.02.2014 tarihinden önc...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
✓ Zararlar başka faaliyetlerden mahsup edilemez . ✗ ✗ ✓ Giderler başka faaliyet kazançlarından in...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
1 seri no’lu KVK Tebliği’nde bu husus ayrıntılı olarak açıklanmıştır; ancak özetlemek...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
Oy Ver
cevap
7k Okunma
Tam Bölünme Nedir?: Tam mükellef bir SERMAYE şirketi ==>> Tam mükellef 2 veya daha fazla se...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 2 yıl önce
Oy Ver
8k Okunma
İş Ortaklığı’nın Unsurları 1. Ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mükellefi olması...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 2 yıl önce
Oy Ver
cevap
7k Okunma
KVK MD. 5/3 ” İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kuru...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 3 yıl önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Borç veren tarafından düzeltme yapılırken, faiz gelirlerinden örtülü sermayeye isabet eden kısıml...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 9 yıl önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Bireysel katılım yatırımcısı, Hazine Müsteşarlığınca devlet desteklerinden yararlanmaları için ke...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 9 yıl önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
– Amortismana tabi olmayan harcamalar, ( örneğin arsa ) – Tamamlanmış yatırımlara ait...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
Showing 1 - 20 of 44 results