Basit usulde vergilendirmenin sağladığı kolaylıklar

1
0

Basit usulde vergilendirmenin sağladığı kolaylıklarBasit usulde vergilendirme kapsamında bulunan mükelleflere,
gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden farklı bir takım kolaylıklar
sağlanmıştır. Basit usulde vergilendirmenin sağladığı bazı kolaylıklar
şunlardır:

● Defter tutulmaz.
● Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez.
● Geçici vergi ödenmez.
● Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma
değer vergisinden istisnadır.

● Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve
satışları dikkate alınmaz.
● Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları
meslek odalarındaki bürolarda tutulmaktadır. Ancak, isteyen mükellefler
kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan kendileri tutabilecekleri gibi
meslek mensuplarına da tutturabilirler

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend