Tarh Zamanaşımı ile İlgili Özellikli Hususlar

0
0

Vuk md. 113- 113 uyarınca Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır.
Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına
bakılmaksızın hüküm ifade eder.
Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak Beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.
Ancak bu konuda özellikli bazı hususlar vardır. Şöyle ki;

* KVK’nın 17/1-ç maddesinde zamanaşımının tasfiyenin sonuçlandığı yılı izleyen yıldan itibaren
başlayacağı hüküm altına alınmıştır.
* VİVK 20. madde ve EVK 40. madde de mükellefiyet ve vergiyi doğuran olay ne zaman
öğrenilirse zamanaşımı öğrenilen yılı izleyen yıldan itibaren başlayacağı hüküm altına alınmış,
* GVK 42 gereğince yıllara sari inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay işin bittiğinde gerçekleştiğinden zamanaşımı izleyen yıldan itibaren başlayacaktır.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend