Soru & Cevap Sayfası

Oy Ver
cevap
3k Okunma
Serbest bölgede imalat faaliyetinde bulunan mükellef faaliyet ruhsatını 06.02.2014 tarihinden önc...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
– İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10’unu, toplam fon tutarın...
Oy Ver
cevap
7k Okunma
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Kurumlar Vergisinde Nasıl Giderleştirilecektir? Kuruluş ve örgütl...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Menkul sermaye iratlarında İstisnalar: MADDE 22 – (3239 sayılı Kanunun 138’inci madde...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kooperatiflerin taşınmazlarını kiraya vermeleri ortak dışı işlem olarak değerlendirileceğinden, k...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
             İhbar veya yapılan incelemeler dolayısiyle, bir mükellefin vergi kaçırdığına delalet...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Vade Farklarında Kdv Teslim ve hizmet işlemlerine ait faturada ayrıca gösterilen vade farkları ma...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satı...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
İhraç kayıtlı malı ancak imalatçı firmalar teslim edebilmektedir. Gerekli şartlar, 27 no’lu KDV t...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Normal koşullarda öncelikle uzlaşma istenir. Uzlaşma sağlanırsa uyuşmazlık bitecektir. Uzlaşma sa...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi...
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Ölüm halinde sürenin uzaması: Madde 16 – (Değişik : 23/6/1982 – 2686/4 md.) Vergi kanunla...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
4483 sayılı Kanun’a göre İdarece Ön İnceleme Yapılabilmesi için Gerekli Şartlar – Fiil, TC...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Personele Verilen Temettü İkramiyeleri Gelir Vergisi Kanunu’...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Ortaklarda ortaklardan birinin gerçek usule tabi olması diğer ortakları da gerçek usule tabi hale...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Oy Ver
cevap
3k Okunma
EMTİA DEĞERLEMESİNDE DİĞERLERİNİN AKSİNE İŞLETME DÖNEMİNDE (YATIRIM DÖNEMİNDE) FİNANSMAN GİDERLE...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Menkul Sermaye İradının Tarifi MADDE 75 – (2361 sayılı Kanunun 52’nci maddesiyle deği...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Vade farkları bir nevi finansman gideri mahiyetinde olduğundan vadeli mal alım faturalarına eklen...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Çalışılmayan günlere isabet eden amortisman veya leasing tutarları genel üretim gideri olarak değ...
Showing 1 - 20 of 295 results

Send this to a friend