Soru & Cevap Sayfası

Oy Ver
6k Okunma
İndirilemeyecek KDV Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesine göre; aşağıdaki vergiler mük...
Oy Ver
3k Okunma
Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Engellilik İndiriminden,  Gelir Vergisi Kanununa göre engellil...
Oy Ver
5k Okunma
Cezalarda İndirme (md. 376) İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve a...
Oy Ver
3k Okunma
– Her şeyden önce Hazine Zararı’nın ne demek olduğunu anlamalıyız. Hazine Zararı̵...
Oy Ver
2k Okunma
Bu kanuna göre bilinen adresler şunlardır: 1. Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adre...
Oy Ver
3k Okunma
Yurt dışında ödenen vergiler, Kurumlar Vergisi Kanununa göre hesaplanan kurumlar vergisinden önce...
Oy Ver
2k Okunma
Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kal...
Oy Ver
4k Okunma
İş Ortaklığı’nın Unsurları 1. Ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mükellefi olması...
Oy Ver
2k Okunma
1. İkmalen, re’sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk e...
Oy Ver
4k Okunma
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun 12 nci maddesi hükmüne göre, kurumların, ortakların...
Oy Ver
4k Okunma
Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar: ...
Oy Ver
4k Okunma
Araç Tesliminde Kdv KDV mükelleflerince işletmelerinde kullanılan otomobil, kamyon, minibüs, otob...
Oy Ver
4k Okunma
(A) Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutat ve s...
Oy Ver
4k Okunma
Bay (B) Ortağı olduğu (Y) Ltd. Şti.’ndeki hissesinden doğan fakat devir tarihi itibariyle h...
Oy Ver
4k Okunma
Tam istisna, KDV Kanununda istisna konusu olarak düzenlenen bazı işlemleri yapan mükelleflerin, b...
Oy Ver
5k Okunma
Bay Ferhat Gökçe, yazdığı şiir kitabının satışından elde edilen 10.000 TL telif kazancı elde etmi...
Oy Ver
3k Okunma
Mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kir...
Oy Ver
4k Okunma
Devlet Tahvili Faiz Gelirlerinin Vergilendirmesi Devlet tahvili faiz gelirlerinin vergilendirmesi...
Oy Ver
4k Okunma
Asgari geçim indirimi uygulamasından, ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler yararlanabilir. ...
Oy Ver
3k Okunma
Gayrimenkul sermaye iradına konu olan mal ve hakları kiralayan Gelir  Vergisi Kanununun 94 üncü m...
Showing 1 - 20 of 30 results

Send this to a friend