Soru & Cevap Sayfası

Oy Ver
6k Okunma
İndirilemeyecek KDV Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesine göre; aşağıdaki vergiler mük...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 5 ay önce
Oy Ver
3k Okunma
Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Engellilik İndiriminden,  Gelir Vergisi Kanununa göre engellil...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
6k Okunma
Cezalarda İndirme (md. 376) İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve a...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 2 sene önce
Oy Ver
4k Okunma
Örtülü sermaye kabul edilen borçlanmalarda TL’nin değer kazanması sonucu oluşacak kur farkı gelir...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
2k Okunma
Resen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni öl...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 5 sene önce
Oy Ver
3k Okunma
– Her şeyden önce Hazine Zararı’nın ne demek olduğunu anlamalıyız. Hazine Zararı̵...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
2k Okunma
Bu kanuna göre bilinen adresler şunlardır: 1. Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adre...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 5 sene önce
Oy Ver
3k Okunma
Yurt dışında ödenen vergiler, Kurumlar Vergisi Kanununa göre hesaplanan kurumlar vergisinden önce...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
2k Okunma
Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kal...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 5 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
İş Ortaklığı’nın Unsurları 1. Ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mükellefi olması...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
2k Okunma
1. İkmalen, re’sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk e...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 5 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun 12 nci maddesi hükmüne göre, kurumların, ortakların...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar: ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
4k Okunma
Araç Tesliminde Kdv KDV mükelleflerince işletmelerinde kullanılan otomobil, kamyon, minibüs, otob...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
(A) Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutat ve s...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
4k Okunma
Bay (B) Ortağı olduğu (Y) Ltd. Şti.’ndeki hissesinden doğan fakat devir tarihi itibariyle h...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
Tam istisna, KDV Kanununda istisna konusu olarak düzenlenen bazı işlemleri yapan mükelleflerin, b...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
6k Okunma
Bay Ferhat Gökçe, yazdığı şiir kitabının satışından elde edilen 10.000 TL telif kazancı elde etmi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
4k Okunma
Mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kir...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
Devlet Tahvili Faiz Gelirlerinin Vergilendirmesi Devlet tahvili faiz gelirlerinin vergilendirmesi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Showing 1 - 20 of 30 results

Send this to a friend