Soru & Cevap Sayfası

Oy Ver
cevap
27k Okunma
Basit ortalama, ağırlıklı ortalama ve hareketli ağırlıklı olmak üzere üç çeşit ortalama maliyet y...
Oy Ver
cevap
14k Okunma
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda düzenlenen “İstisnalar”; “ihracat istisnası”, “araçlar...
Oy Ver
cevap
7k Okunma
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Kurumlar Vergisinde Nasıl Giderleştirilecektir? Kuruluş ve örgütl...
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Geçici Vergi Mükellefleri:Basit usulde vergilendirilenler hariç ticari kazanç sahipleri, serbest ...
Oy Ver
cevap
6k Okunma
3628 Sayılı Kanun Kapsamındaki Suçlar: 1. Yapılan ihtara rağmen Süresinde Mal Bildiriminde Bulunm...
Oy Ver
6k Okunma
İndirilemeyecek KDV Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesine göre; aşağıdaki vergiler mük...
Oy Ver
cevap
6k Okunma
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunda düzenlenen diğer korunma hükümlerin...
Oy Ver
5k Okunma
Bay Ferhat Gökçe, yazdığı şiir kitabının satışından elde edilen 10.000 TL telif kazancı elde etmi...
Oy Ver
5k Okunma
Cezalarda İndirme (md. 376) İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve a...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek ...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Altın Depo Hesabından Elde Edilen Gelirler Nasıl Vergilendirilecektir? Bankada açılmış vadeli alt...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Peştemallıklar, Bir işletmenin bulunduğu yerin önemi, tutmuş olduğu müşteri kitlesi vb. unsurlar ...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Hisse senedi kar payları geçici 67 nci madde kapsamı dışında olduğundan tevkifata tabi değildir. ...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Mali tatilin kapsamı incelemeye başlamadır. Eğer denetim elemanı Mali Tatil öncesinde işyerinde i...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Personele Verilen Temettü İkramiyeleri Gelir Vergisi Kanunu’...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Vuk 114’üncü maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hatal...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
İnşaat ve Onarım İşinde İşin Başlangıç Tarihinin Tespiti İçin Sırasıyla Aşağıdakilere Bakarız: -Y...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Komandit Şirkette Kurum Kazancı Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Re’sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya ka...
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Kollektif Şirket ile ilgili ikmalen veya re’sen bir vergi ve/veya ceza tarhiyatı yapılması durumu...
Showing 1 - 20 of 295 results

Send this to a friend