Soru & Cevap Sayfası

Oy Ver
cevap
30k Okunma
Basit ortalama, ağırlıklı ortalama ve hareketli ağırlıklı olmak üzere üç çeşit ortalama maliyet y...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 7 ay önce
Oy Ver
cevap
16k Okunma
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda düzenlenen “İstisnalar”; “ihracat istisnası”, “araçlar...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 3 ay önce
Oy Ver
cevap
8k Okunma
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Kurumlar Vergisinde Nasıl Giderleştirilecektir? Kuruluş ve örgütl...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 10 ay önce
Oy Ver
cevap
7k Okunma
Geçici Vergi Mükellefleri:Basit usulde vergilendirilenler hariç ticari kazanç sahipleri, serbest ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 9 ay önce
Oy Ver
cevap
7k Okunma
3628 Sayılı Kanun Kapsamındaki Suçlar: 1. Yapılan ihtara rağmen Süresinde Mal Bildiriminde Bulunm...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 2 hafta önce
Oy Ver
cevap
7k Okunma
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunda düzenlenen diğer korunma hükümlerin...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 5 ay önce
Oy Ver
6k Okunma
İndirilemeyecek KDV Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesine göre; aşağıdaki vergiler mük...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 5 ay önce
Oy Ver
6k Okunma
Cezalarda İndirme (md. 376) İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve a...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 2 sene önce
Oy Ver
6k Okunma
Bay Ferhat Gökçe, yazdığı şiir kitabının satışından elde edilen 10.000 TL telif kazancı elde etmi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Peştemallıklar, Bir işletmenin bulunduğu yerin önemi, tutmuş olduğu müşteri kitlesi vb. unsurlar ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Komandit Şirkette Kurum Kazancı Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 11 ay önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Altın Depo Hesabından Elde Edilen Gelirler Nasıl Vergilendirilecektir? Bankada açılmış vadeli alt...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 2 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Re’sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya ka...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Mali tatilin kapsamı incelemeye başlamadır. Eğer denetim elemanı Mali Tatil öncesinde işyerinde i...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Hisse senedi kar payları geçici 67 nci madde kapsamı dışında olduğundan tevkifata tabi değildir. ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Personele Verilen Temettü İkramiyeleri Gelir Vergisi Kanunu’...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Vuk 114’üncü maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hatal...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Kollektif Şirket ile ilgili ikmalen veya re’sen bir vergi ve/veya ceza tarhiyatı yapılması durumu...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
İnşaat ve Onarım İşinde İşin Başlangıç Tarihinin Tespiti İçin Sırasıyla Aşağıdakilere Bakarız: -Y...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Showing 1 - 20 of 295 results

Send this to a friend