Altın Depo Hesabından Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirmesi

-1
0

Altın Depo Hesabından Elde Edilen Gelirler Nasıl Vergilendirilecektir?
Bankada açılmış vadeli altın depo hesabı nedeniyle elde edilen faiz, vadeli veya vadesiz paralara ödenen faiz niteliğinde olmadığından GVK nun 75. Maddesinin 7 numaralı bendi kapsamında menkul sermaye iradı sayılmamakta ancak, GVK nun 75/1 md yer alan genel tanım uyarınca menkul sermaye iradıdır ve Gelir Vergisinin kapsamına girmektedir. GVK nun 75/5-7-12-14 numaralı bentlerinde belirtilen iratlar için GVK nun geçici 67 md uyarınca bankalarca tevkifat yapılması zorunludur. Ancak vadeli altın depo hesaplarından elde edilen faiz gelirleri yukarıda anılan bentler kapsamına girmemektedir. GVK nun 94 md. göre de tevkifata tabi değildir. Bu nedenle, GVK nun 86/1-d md uyarınca (2015 yılı için) 1.500.- TL.’yi aşan ve tevkifata tabi tutulmamış bu iratların beyan edilmesi gerekir.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)