Etiket: menkul sermaye iradı

Oy Ver
cevap
4k Okunma
Katılımcılardan toplanan katkı payı veya primlerin nemalandırılarak hak sahibine geri ödenmesi es...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
01.01.1999 İle 31.12.2002 Tarihleri Arasında Elde Edilen Ve Kurumlar Vergisinde İstisna Olan Kaza...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Menkul sermaye iratlarında İstisnalar: MADDE 22 – (3239 sayılı Kanunun 138’inci madde...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Menkul Sermaye İradının Tarifi MADDE 75 – (2361 sayılı Kanunun 52’nci maddesiyle deği...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Gvk’nın  İrat SAyılmayan Haller Başlıklı 76’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer ala...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Tevkifattan bahsedebilmek için ”elde edilmesine aracı olunan” gelirlerden bahsedebilm...
Oy Ver
4k Okunma
Bay (B) Ortağı olduğu (Y) Ltd. Şti.’ndeki hissesinden doğan fakat devir tarihi itibariyle h...
Showing 7 results

Send this to a friend