Cezalarda Tekerrür

2
0

Cezalarda Tekerrür
Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve
cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından
başlamak üzere vergi ziyaında 5 yıl, usulsüzlükte 2 yıl içinde tekrar ceza
kesilmesi durumunda
, vergi ziyaı cezası %50, usulsüzlük cezası %25
oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

– Tekerrür hükümlerinin uygulanması için en önemli şart cezanın
kesinleşmesidir.
Kesinleşme;
– Ceza için Kanunun 376 ncı maddesine göre cezada indirme talebinde
bulunulması ve ödeme yapılmış olması (cezada indirme talebinde
bulunduktan sonra 376 ıncı maddede yazılı şartlar ihlal edilmiş olsa bile
uzlaşma talebi veya dava açma sürelerinin bitmiş olması)
– Ceza için uzlaşma talebinde bulunulması ve uzlaşmanın gerçekleşmesi,
– Dava açma süresinin bitmiş veya yargı yolunun tükenmiş olmasıdır.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend