Devir tarihi itibariyle henüz tahakkuk etmemiş kâr payı satışının vergilendirmesi

Cevaplanmış
2
0

Bay (B) Ortağı olduğu (Y) Ltd. Şti.’ndeki hissesinden doğan fakat devir tarihi itibariyle henüz tahakkuk etmemiş kâr payı satışından 12.000 TL kazancın vergilendirmesi nasıl olacaktır ? 

En iyi Cevap
1
0
Bay (B)’nin ortağı olduğu (Y) Ltd. Şti.’ndeki hissesinden doğan fakat devir tarihi itibariyle henüz tahakkuk etmemiş kâr payını Bay (C)’ye satması neticesinde elde ettiği 12.000 TL GVK’nın 75/2-9‘uncu maddesi uyannca menkul sermaye iradı olarak gelir vergisine tabidir. Ve söz konusu irat GVK uyarınca tevkifata tabi değildir. 
Dolayısıyla, elde edilen iradın tamamı, 1.390 TL tutarındaki beyan sınırını aşması nedeniyle, GVK’nın 86/1-d maddesi uyarınca yıllık beyanname ile beyan edilecektir.
Toplama yapılmayan haller:
MADDE 86- Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.
1. Tam mükellefiyette;
d) Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı (2014 yılı için yeniden değerleme oranının % 10,11 olması ile değişen miktar)(1.1.2015 tarihinden geçerli olmak üzere)  1.500.- TL.yi  (*)  aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları.
Showing 1 result
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend