Gelir Vergisi'nde ve Kurumlar Vergisi'nde Zarar, Ziyan ve Tazminatlar

3
0

Gelir Vergisi Kanununun 40/3. maddesine göre, işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilmektedir.

GVK 41/5. maddesinde yer alan; “her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar (akitlerde ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar, cezai mahiyette tazminat sayılmaz. hükmü bu maddenin sınırlarını belirtmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanununa Göre, Zarar, Ziyan ve Tazminatlar:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11/1-g maddesine göre; “sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderleri” kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmemektedir. Gelir Vergisi Kanununda yer alan düzenlemeden daha geniş olan bu düzenlemede, işletme sahibinin yanı sıra işletmenin kendisi, yönetici ve çalışanlarının da kapsama alınmıştır.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend