Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar Kimlerdir ?

1
0

Kollektif şirket ortaklarıyla, komandit şirketlerin komandite ortakları,
İkrazat işiyle uğraşanlar,
Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar,
-Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar,
Sigorta prodüktörleri,
– Her türlü ilan ve reklam işiyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut edenler,
Gayrimenkul ve gemi alım ve satımı ile uğraşanlar,
Tavassut işi yapanlar (dayı başılar hariç),
Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler,

Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri, (Yapısı itibariyle sürücüsünden başka ondört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç)
-Zirai mahsul satın alarak bu mahsulleri kısmen veya tamamen  tüketici dışında kalanlara satan ticaret erbabı
-Her türlü televizyon, video, radyo, teyp, müzik seti, diskçalar,  kamera, bilgisayar, soğutucu, çamaşır ve bulaşık makinası,  elektrikli süpürge, elektronik müzik aletleri, elektrikli dikiş  makinası ile elektrikle çalışan benzeri eşyaların alım-satımı ve üretimi ile uğraşan mükellefler

Büyükşehir belediyesi olan illerin  (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya  ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000’den az olan yerler ile 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı kanunla büyükşehir belediyesi kurulan Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illeri ile büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerler hariç) mücavir alan sınırları dahil olmak üzere Büyükşehir Belediye sınırları içinde faaliyette bulunanlardan;
a)Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,
b)Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar,
c)inşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,
d)Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar,
e)Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler

f )Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler,

BASİT USULDEN YARARLANAMAZ..

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend