Asgari Geçim İndiriminden Yararlanacak ve Yararlanamayacak Olan Ücretliler Kimlerdir?

Cevaplanmış
1
0

Asgari geçim indirimi uygulamasından, ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler yararlanabilir.

Ancak;
 Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,
 Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
 Başka bir kanun hükmü (4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
 Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler,

asgari geçim indiriminden yararlanamazlar.

En iyi Cevap
1
0

Diğer ücretlilerin safi ücretleri, takvim yılı başında  geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin  yıllık brüt tutarının %25’idir.

Peki Kimdir Diğer Ücretliler?

Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,
Özel hizmetlerde çalışan şoförler,
Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,
Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,
Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması nedeniyle, Danıştay’ın olumlu görüşü ve
Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

Showing 1 result
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend