KDV'de Tam İstisna ve Kısmi İstisna Kavramı

0
1

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda düzenlenen “İstisnalar”; “ihracat istisnası”, “araçlar, petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlarda istisna”, “taşımacılık istisnası”, “diplomatik istisnalar”, “ithalat istisnası”, “sosyal ve askeri amaçlı istisnalarla diğer istisnalar” başlıkları altında 11-17 nci maddelerde düzenlenmiştir. Bazı istisnalarda, yüklenildiği halde indirilemeyen verginin iadesine imkan sağlanırken, bazı istisnalarda iade öngörülmediği gibi, indirim imkanı da verilmemiştir. Yüklenilen vergilerin indirim ve
iadesine imkan sağlanan istisnalar tam istisna, diğerleri ise kısmi istisna olarak ifade edilir.

Tam istisna, bazı istisna konusu işlemleri yapan mükelleflerin, bu işlemleri dolayısıyla yüklendikleri KDV tutarlarını yaptıkları işler dolayısıyla hesapladıkları KDV tutarlarından tamamıyla indirebilme, diğer taraftan da yüklenilen bu KDV tutarları indirim yoluyla giderilemezse iade olarak talep edebilme hakkına sahip olmalarını ifade eder. Kısmi
istisna ise, yine başka bazı istisna konusu işlemleri yapan mükelleflerin, bu işlemleri dolayısıyla yüklendikleri KDV tutarlarını yaptıkları işler dolayısıyla hesapladıkları KDV toplamından Kanunun 30/a maddesi uyarınca indirememelerini, ancak gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde maliyet ya da gider olarak dikkate alabilmelerini ifade eder.

KDV Kanunu’nun 11, 13, 14 ve 15 inci maddelerinde düzenlenen “ihracat,
araçlar-petrol aramaları ve teşvikli yatırımlar, taşımacılık, diplomatik istisnalar” tam istisna, 17 inci maddede düzenlenen “sosyal ve askeri amaçlı istisnalarla diğer istisnalar” ise genel olarak kısmi istisna niteliğindedir.
16 ncı maddede düzenlenen “ithalat istisnası” da kısmi istisna gibidir, ancak burada indirim veya gider konusu olabilecek bir KDV yükü oluşmaz.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)