Azalan Bakiyeler Usulünün Kullanılamayacağı Durumlar

0
0

Azalan bakiyeler usulü sadece bilanço esasına göre defter tutan
mükellefler tarafından kullanılabilir.
Ayrıca;
– İkinci sınıf tüccarlar,
– Serbest meslek erbabı,
– Zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan çiftçiler ve
– Gayrimenkul sermaye iradı sahipleri tarafından kullanılamaz.
– İlk tesis ve taazzuv giderleri ve peştamallıklar,
– Özel maliyet bedellerinin itfası,
azalan bakiyeler usulüne göre yapılamaz. Kanunda eşit yüzdelerle
itfa edileceği ifadesi yer aldığından ancak normal amortisman usulüne
göre itfa edilebilirler.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)