Soru & Cevap Sayfası

Oy Ver
cevap
4k Okunma
Gvk’nın  İrat SAyılmayan Haller Başlıklı 76’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer ala...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
1 seri no’lu KVK Tebliği’nde bu husus ayrıntılı olarak açıklanmıştır; ancak özetlemek...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
Araç Tesliminde Kdv KDV mükelleflerince işletmelerinde kullanılan otomobil, kamyon, minibüs, otob...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Defterlerin Tasdik Zamanı Vergi Usul Kanunu’nun “Tasdik Zamanı” başlıklı 221 inci maddesine göre;...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
İskontolarda Kdv İskontoların KDV matrahına dâhil edilmemesi için aşağıdaki şartların bulunması g...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Arazi sahibi, arazisini ortaklığa koyduktan başka, faaliyetin sevk ve idaresine katılıyor, birtak...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Ar-Ge harcamalarının kurum kazancından indirilmesi ile ilgili olarak; biri 5520 sayılı KVK, diğer...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltilir ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (1/3-d) maddesine göre, cebri icra, izale-i şüyu, ipoteğin p...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Tasfiye karı; Tasfiye Dönemi Sonundaki Servet Değeri ile Tasfiye Dönemi Başındaki Servet Değeri ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Vade Farklarında Kdv Teslim ve hizmet işlemlerine ait faturada ayrıca gösterilen vade farkları ma...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Madde 1 – Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, re...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Sürelerin hesaplanması: Madde 18 – Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanı...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Aşağıdaki şartların sağlanması halinde Yabancı ülkelerde bulunan işverenlerden alınan ve tevkifat...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Bütün kooperatifler için ortakların yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanm...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
GVK`nun 42’nci maddesi kapsamına giren Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde, inşaat ve o...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kira süresi 10 yıl olan bir bina  için 7’nci yılda yapılan özel maliyet niteliğindeki harcamalar...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
(A) Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutat ve s...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
Kdv Tevkifatında Beyan Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı d...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
3k Okunma
Vergi Kanunlarının uygulanması ve ispat: Madde 3 – (Değişik : 30/12/198...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 5 sene önce
Showing 21 - 40 of 295 results

Send this to a friend