Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Vergilendirilmesi

1
0

Menkul Sermaye İradının Tarifi MADDE 75 – (2361 sayılı Kanunun 52’nci maddesiyle değişen şekli)(1.1.1981 tarihinden geçerli olmak üzere) Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkül sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.
Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı iratlar menkul sermaye iradı sayılır:
1 – (5582 sayılı Kanunun 28’inci maddesiyle değişen bent)(6.3.2007 tarihinden geçerli olmak üzere) Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları ile konut finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ve varlık finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ödenen faiz, kâr payı veya benzeri gelirler dahil.); (*)

Yukarıdaki hükümden de anlaşılacağı üzere menkul kıymet yatırım fonu belgelerine ödenen kar payları menkul sermaye iradı sayılmaktadır. 

İlgili fonların bir kar payı dağıtımı söz konusu olmamakla birlikte; kar payı olarak ifade edilen katılma belgelerinin fona iadesi sırasında oluşan alım-satım kazancı söz konusu olmaktadır. 

2006’dan sonra fona katılma belgelerinin fona iadesi sonucunda oluşan alım-satım kazançları için beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır. ( GVK GEÇ.67/8)

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend