5018 Sayılı Kanunda Hasılat Payı Kavramı

1
0

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu şirketlerinin  gayrisafi  hâsılatının yüzde onbeşine kadar tutarda bir bedel tahsil edilerek
genel bütçeye gelir kaydedilir.
Düzenleyici ve denetleyici kurumların üçer aylık dönemler itibarıyla  oluşacak GELİR FAZLALARI, her üç ayda bir izleyen ayın on beşine kadar  genel bütçeye aktarılır. Bu fıkra hükmü İMKB hakkında da uygulanır.

Zamanında ödenmeyen hasılat payları için 6183 sayılı kanun hükümleri  uygulanır.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend