İvazsız Tasarrufların Hükümsüzlüğü

1
0

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunda
düzenlenen diğer korunma hükümlerindendir. Kanunun 27 nci maddesi hükmüne göre, amme alacağını ödememiş borçlulardan, süresinde veya hapse atılmasına rağmen mal beyanında bulunmayanlarla, malı bulunmadığını bildiren veyahut bildirdiği malları borcuna yetmeyenlerin, geriye doğru iki yıl içinde veya daha sonra yaptıkları bağışlamalar ve ivazsız (bedelsiz) tasarruflar hükümsüzdür.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend