Gayrimenkullerin Kiralamasında Kdv

Cevaplanmış
1
1

Gayrimenkullerin Kiralamasında Kdv Mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri,
irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiralanması
işlemleri kural olarak KDV’nin konusuna girmektedir. Ancak, Kanunun 17.
maddesinin 4/d bendi ile iktisadi işletmelere dahil olmayan
gayrimenkullerin kiralanması vergiden istisna edilmiştir.
– İktisadi bir işletmeye dahil olup olmama açısından şirketlerde herhangi
bir tereddüt söz konusu değildir. Şirket sermayesini oluşturan bir
gayrimenkul zaten bilançoya alınmış olacaktır. Kurumlar ve bilanço
esasına tabi olan işletmelerde bilançonun aktifinde kayıtlı mal ve
haklar iktisadi işletmeye dahildir.
– İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin (Arazi, bina ve
bunlarla birlikte kiralanan mütemmim cüzü ve teferruatı, voli mahalleri
ve dalyanlar ile gayrimenkul olarak tapu sicilinde tescil edilen haklar)
kiralanması işlemleri katma değer vergisine tabi olmayacak; sadece
iktisadi işletmeye dahil gayrimenkullerin kiralanması işlemi vergiye tabi
tutulacaktır.

En iyi Cevap
1
1

Öte yandan, yukarıda sayılan gayrimenkuller dışında kalan ve
GVK Md. 70’de sayılan diğer mal ve hakların, (Arama, işletme
imtiyaz hakları ve ruhsatları ve diğer haklar) kiralanması istisna
kapsamına girmeyeceğinden iktisadi işletmeye dahil olsun veya
olmasın katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

Showing 1 result
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)