Tasfiye Sonucunun Düzeltilmesi Hangi Hallerde Yapılacaktır?

1
0

Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye
dönemlerine doğru düzeltilir ve anılan dönemlerde fazla ödenen vergi
mükellefe iade edilir. (KVK MD.17/1-c)
1 seri nolu KVGT : Nihai tasfiye sonucunda matrah beyan edilmesi
halinde önceki tasfiye dönemlerinin düzeltilmesi söz konusu olmaz.

Tasfiye işlemleri sürerken vergi oranında meydana gelecek değişmeler söz
konusu düzeltme işleminin yapılmasını gerektirmeyecektir. Düzeltme işlemleri
ancak son tasfiye döneminin zararla sonuçlanması halinde yapılacaktır.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend