Kooperatiflerin Taşınmazlarını Kiraya Vermeleri

1
0

Kooperatiflerin taşınmazlarını kiraya vermeleri ortak dışı işlem olarak
değerlendirileceğinden,
kurumlar vergisi mükellefiyetlerinin tesis edilmesi
gerekmektedir. Ancak, anılan kooperatiflerin başkaca gelir getirici faaliyetinin bulunmaması ve gelirlerinin sadece vergi kesintisine tabi tutulmuş taşınmaz
kira gelirleri ile vergi kesintisine tabi tutulan mevduat faizlerinden ibaret olması
halinde,
kurumlar vergisi beyannamesi (geçici vergi beyannameleri dahil)
vermelerine gerek bulunmamaktadır. Yapılan vergi kesintileri nihai vergileme
olacaktır.

Kesintiye tabi tutulmuş taşınmaz kira gelirleri ile mevduat faizleri yanında diğer
gelirleri de bulunan kooperatiflerin, kurumlar vergisi beyannamesi vermek zorunda
oldukları tabiidir.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend