Bağış ve Yardımlar ile İlgili Özel Durumlar

1
1

Bağış ve Yardımlar ile İlgili Özel DurumlarBağış ve Yardımlar ile İlgili Özel Durumlar
Kurumlar Vergisi’nde Bağış ve yardımlarla ilgili özel durumlar aşağıda belirtilmiştir:
·Faaliyet döneminin zararla kapanması durumunda bağış ve yardım indirimi yapılamaz.
·Bağış ve yardım tutarları önce ilgili gider hesaplarına intikal ettirilir.
·Dönem sonunda bu tutarlar önce beyannamede KKEG olarak ilave edilir.
·Daha sonra hesaplanan bağış tutarı indirim konusu yapılır.
·İlgili dönem kazancını aşan bağış ve yardım tutarları zarar olarak sonraki dönemlere devredilemez.
·Kurumlar vergisi matrahından önce geçmiş yıl zararları mahsup edilir. Daha sonra bağış ve yardım tutarları indirim konusu yapılır.
·Nakdi yardımlar makbuz karşılığı yapılır.
·Ayni yardımlar için fatura kesilir ve arkasına bağış yapıldığına dair ilgili kurumdan şerh alınır.
Bağış ve yardımlar geçici vergi uygulamalarında da dikkate alınır.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend