Etiket: örtülü sermaye

Oy Ver
4k Okunma
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun 12 nci maddesi hükmüne göre, kurumların, ortakların...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Borç veren tarafından düzeltme yapılırken, faiz gelirlerinden örtülü sermayeye isabet eden kısıml...
Oy Ver
3k Okunma
Örtülü sermaye kabul edilen borçlanmalarda TL’nin değer kazanması sonucu oluşacak kur farkı gelir...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
KVK Md.12/6’da açıklandığı üzere 1- Kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişile...
Showing 4 results

Send this to a friend