İş Ortaklığı'nın Unsurları Nelerdir?

Cevaplanmış
1
1

İş Ortaklığı'nın Unsurlarıİş Ortaklığı’nın Unsurları 1. Ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mükellefi olması. ( yani ortaklardan her Örn. ikisi gerçek kişi mükellef olamaz.)
2. Ortaklığı belli bir işi sonuçlandırmak üzere yazılı bir sözleşmeyle kurulması,
Demek ki, İş ortaklığı, devamlılık gösteren ve aynı nitelikte olan iş veya işler için değil,
belirli bir sürede bitecek bir iş için kurulacak ve tam mükellefiyete tabi olacaktır. İş ortaklıkları her türlü iş için kurulabilecektir.

3. Birlikte yapılacak olan işin, belli bir süre içinde gerçekleştirilmesinin öngörülmesi,
4. İş ortaklığı ile işveren arasında bir taahhüt (yüklenim) sözleşmesinin olması,
5. Tarafların, müştereken taahhüt edilen işin, belli bir veya birden fazla bölümünden değil, tamamından işverene karşı sorumlu olmaları,
7. İşin bitiminde kazancın paylaşılması,
8. Birlikte yapılması öngörülen ve müştereken taahhüt edilen işin bitimi ve
Vergi Usul Kanununda belirtilen mükellefiyetle ilgili ödevlerin tamamının
yerine getirilmesiyle mükellefiyetin sona ermesi.

Belli bir iş için kurulacak olan iş ortaklığında işin bitim tarihi, taahhüt
sözleşmesinde belirlenen esaslara göre tayin olunacaktır. Ancak, işin bitimi iş
ortaklığının da sona erdiğini göstermez.
Bu iş dolayısıyla mükellefiyetle ilgili
ödevlerin tamamının da yerine getirilmesi (Örneğin, tahakkuk eden vergilerin
tamamının ödenmesi) gerekir. Vergisel ödevlerin tamamının ikmal
edilmesinden sonra iş ortaklığı sona ermiş sayılır.

Harika Cevap
1
0

İş ortaklığı’nda ortaklardan her biri işin tamamını yapmayı üstlenirken, Konsorsiyumda ortaklar işin belli bir bölümünün yapımını yüklenirler.

Showing 1 result
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)