Komandit Şirkette Kurum Kazancı

0
0

Komandit Şirkette Kurum Kazancı
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kâr payı [KVK 8/1 (ç)]

Komandite ortağın karı; şahsi ticari kazanç hükmündedir
Komanditer ortağın karı; kurumlar vergisi matrahını oluşturur.

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin kazancı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun l’inci maddesi uyarınca kurumlar vergisinin konusuna girmektedir.

Diğer taraftan, komandite ortağın elde ettiği kazanç Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesine göre, ticari kazanç olarak vergilendirilmektedir.

Dolayısıyla, komandite ortağın elde ettiği kar payının hem kurum kazancı İçinde Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, hem de Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ticari kazanç esaslarına göre iki kez vergilendirilmesinin Önlenmesi gerekir. Bu nedenle; Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8’inci maddesinin l/ç bendinde yapılan düzenleme ile, komandite ortağın kar payı safi kurum kazancının tespitinde indirilebilecek giderler arasına dahil edilmiştir.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend