Örtülü Sermaye Nedir?

Cevaplanmış
1
0

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun 12 nci maddesi hükmüne göre,
kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. Karşılaştırmada, sadece ilişkili şirketlere finansman temin eden kredi şirketlerinden yapılan borçlanmalar hariç olmak üzere, ana faaliyet konusuna
uygun faaliyette bulunan ve ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan banka
veya benzeri kredi kurumlarından yapılan borçlanmalar % 50 oranında dikkate alınır.

Ortakla ilişkili kişi, ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az % 10 oranında ortağı olduğu veya en az bu oranda oy veya kar payı hakkına sahip olduğu bir kurumu, ya da doğrudan veya dolaylı olarak ortağın veya ortakla ilişkili kurumun sermayesinin yahut oy veya kar payı hakkına sahip hisselerinin en az % 10’unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu ifade eder.

Kurumların borsada işlem gören hisselerinin edinilmesi durumunda, söz konusu hisse nedeniyle ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borçlanmalarda en az % 10 ortaklık payı aranır. Oranlar, borç veren ortaklar ve ortakların ilişkide bulunduğu kişiler için topluca
dikkate alınır. Örtülü sermaye üzerinden, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar (kur farkı hariç), gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, gelir ve kurumlar vergisi yönünden hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır.

En iyi Cevap
1
0

Gelecekte yapılacak bazı mal ve hizmet teslimleri karşılığında peşin alınan ya
da verilen değerleri ifade eden avanslar, sipariş yöntemi ile mal alan işletmenin,
sipariş ettikleri iktisadi değerlerin üretiminde üretici işletmeye finansman imkanı
sağlamak amacıyla verilebileceği gibi, satış fiyatını düşük tutmak veya satış
garantisi sağlamak amacıyla da verilebilmektedir. Avanslar hangi amaçla
verilirse verilsin işletmeye finansman imkanı sağladığı açıktır.
Dolayısıyla,
alınan avanslar da işletme bakımından alınan borç olarak değerlendirilecek ve
örtülü sermaye hesaplamasında dikkate alınacaktır.

Showing 1 result
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend