İndirilebilecek Bağış ve Yardım Tutarının Tespiti

1
0

Kurumlar Vergisinde İndirilebilecek Bağış ve Yardım Tutarının Tespiti
1 Seri No.lu KVK Genel Tebliği’nde indirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancının, “zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutarı“ olduğu açıklaması yapılmıştır.
Tebliğ düzenlemesinden anlaşılacağı üzere, kurum kazancından anlaşılması gereken ticari bilanço karıdır, vergi kanunlarına göre hesaplanacak mali kar değildir. Başka bir deyişle, bağış ve yardım tutarlarının indirilebilecek üst sınırını belirleyen kurum kazancı hesaplanırken kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmeyecektir.
Eğer kanunen kabul edilmeyen giderler eklenirse üst sınır daha yüksek çıkacaktır.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend