Soru & Cevap Sayfası

Oy Ver
cevap
3k Okunma
– Ürünler serbest bölgelerde üretilmelidir. – Üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az ...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
ERTESİ YILA GEÇEN YÜKLENME GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENME Yüklenmeye Girişilmesi Geleceğe Y...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 2 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya  yargılama sonucunda tespit edilen kamu zara...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu şirketlerinin  gayrisafi  hâsılatının yüzde onbeşine kadar tut...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Sermaye şirketleri; anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler olup, bu şirketler Kurumlar Ver...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira  bedeli” esas alınır. Buna gör...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Serbest meslek kazancının Türkiye’de dar mükellefiyet esasında elde edilmiş sayılması için, serbe...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak şeki...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Tevkifattan bahsedebilmek için ”elde edilmesine aracı olunan” gelirlerden bahsedebilm...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Gvk’nın  İrat SAyılmayan Haller Başlıklı 76’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer ala...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Arazi sahibi, arazisini ortaklığa koyduktan başka, faaliyetin sevk ve idaresine katılıyor, birtak...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Sporculara ödenen ücretler GVK Geçici 72. Md. kapsamında istisna kapsamındadır. Ancak, söz konusu...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Menkul Sermaye İradının Tarifi MADDE 75 – (2361 sayılı Kanunun 52’nci maddesiyle deği...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Menkul sermaye iratlarında İstisnalar: MADDE 22 – (3239 sayılı Kanunun 138’inci madde...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
– Henüz başlamamış olan ticari – zirai veya mesleki faaliyete HİÇ GİRİŞİLMEMESİ karşı...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
– Ücretleri ”diğer ücret” kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı, – Dar...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Bu sorunun cevabı kiralayanın niteliğine göre değişmektedir; a) Kiralayan telif hakkının müellifi...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 4 ay önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kanuni Temsilci vergi için asıl mükellefe rücu edebilir. ancak ödedikleri gecikme faizi ve zamlar...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Gelir Vergisi Kanunu’nun eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmes...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Gvk. Geç. 82 maddesine göre; Anonim Şirketlere tam mükellef gerçek kişilerce konulan sermaye mikt...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 2 ay önce
Showing 21 - 40 of 295 results

Send this to a friend