Kategori: Kurumlar Vergisi

Oy Ver
cevap
3k Okunma
Kurumlar Vergisi Kanunu (5-1/e) uygulamasında; Kurumlar tarafından, inşaatı henüz tamamlanmayan, ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
8k Okunma
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Kurumlar Vergisinde Nasıl Giderleştirilecektir? Kuruluş ve örgütl...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 8 ay önce
Oy Ver
3k Okunma
– Her şeyden önce Hazine Zararı’nın ne demek olduğunu anlamalıyız. Hazine Zararı̵...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
İş ortaklığı’nda ortaklardan her biri işin tamamını yapmayı üstlenirken, Konsorsiyumda orta...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
-İştirak edilen kurumun geçmiş yıl karını dağıtması istisna uygulamasına engel teşkil etmeyecekti...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun 12 nci maddesi hükmüne göre, kurumların, ortakların...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Kurumlar Vergisinde İndirilebilecek Bağış ve Yardım Tutarının Tespiti 1 Seri No.lu KVK Genel Tebl...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltilir ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Her mükellef vergiye tabi kazancının tamamı için bir beyanname verecektir. Mükelleflerin şubeleri...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 4 hafta önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Kooperatiflerin taşınmazlarını kiraya vermeleri ortak dışı işlem olarak değerlendirileceğinden, k...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
– Bölünen tam mükellef sermaye şirketi olmalı, devralanlar(veya mevcut yeni kurulacaklar); ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Tasfiye karı; Tasfiye Dönemi Sonundaki Servet Değeri ile Tasfiye Dönemi Başındaki Servet Değeri ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Ar-Ge harcamalarının kurum kazancından indirilmesi ile ilgili olarak; biri 5520 sayılı KVK, diğer...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Personele Verilen Temettü İkramiyeleri Gelir Vergisi Kanunu’...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Bütün kooperatifler için ortakların yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanm...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Bağış ve Yardımlar ile İlgili Özel Durumlar Kurumlar Vergisi’nde Bağış ve yardımlarla ilgil...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
– İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10’unu, toplam fon tutarın...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
4k Okunma
Örtülü sermaye kabul edilen borçlanmalarda TL’nin değer kazanması sonucu oluşacak kur farkı gelir...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
İş Ortaklığı’nın Unsurları 1. Ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mükellefi olması...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Tam Bölünme Nedir?: Tam mükellef bir SERMAYE şirketi ==>> Tam mükellef 2 veya daha fazla se...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Showing 1 - 20 of 44 results

Send this to a friend