Yurt dışında ödenen vergilerin, yurt içinde ödenen vergilerin ve geçici verginin mahsup sırası

Cevaplanmış
1
0

Yurt dışında ödenen vergiler, Kurumlar Vergisi Kanununa göre
hesaplanan kurumlar vergisinden öncelikle mahsup edilecek, artan tutarın
bulunması halinde yurt içinde kesinti suretiyle ödenen vergiler ve geçici
vergi mahsup edilecektir.
Ayrıca, Kanunun 33 üncü maddesinde yer alan
sınırlamalar asıl olmak kaydıyla
zarar mahsubu veya istisnalar sonucu ilgili
yılda Türkiye’de vergiye tabi kurum kazancının oluşmaması nedeniyle
Türkiye’deki beyannamelere dahil edilen yurt dışı kazançlar üzerinden
mahallinde ödenen vergilerin kısmen veya tamamen mahsubuna imkan
bulunmazsa, bu mahsup hakkı izleyen üçüncü hesap dönemi sonuna kadar
kullanılabilecektir.

En iyi Cevap
1
1

Ek olarak, Mahsup süresi de özellik arz etmektedir.
Zarar mahsubu veya istisnalar sonucu ilgili yılda Türkiye’de vergiye tabi
kurum kazancının oluşmaması nedeniyle, Türkiye’deki beyannamelere dahil
edilen yurt dışı kazançlar üzerinden mahallinde ödenen vergilerin kısmen
veya tamamen mahsubuna imkan bulunmazsa, bu mahsup hakkı izleyen
üçüncü hesap dönemi sonuna kadar kullanılabilecektir.

Showing 1 result
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend