Kategori: Kurumlar Vergisi

Oy Ver
cevap
8k Okunma
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Kurumlar Vergisinde Nasıl Giderleştirilecektir? Kuruluş ve örgütl...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 8 ay önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Komandit Şirkette Kurum Kazancı Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 9 ay önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Personele Verilen Temettü İkramiyeleri Gelir Vergisi Kanunu’...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Zarar mahsubu veya istisnalar sonucu ilgili yılda Türkiye’de vergiye tabi kurum kazancının oluşma...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
İş ortaklığı’nda ortaklardan her biri işin tamamını yapmayı üstlenirken, Konsorsiyumda orta...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
– İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10’unu, toplam fon tutarın...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun 12 nci maddesi hükmüne göre, kurumların, ortakların...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Tasfiye karı; Tasfiye Dönemi Sonundaki Servet Değeri ile Tasfiye Dönemi Başındaki Servet Değeri ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltilir ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
İş Ortaklığı’nın Unsurları 1. Ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mükellefi olması...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Kur farkları ve vade farkları serbest bölgede doğan alacaklarla ilgili olmak kaydıyla istisna kap...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Bireysel katılım yatırımcısı, Hazine Müsteşarlığınca devlet desteklerinden yararlanmaları için ke...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Kurumlar Vergisinde İndirilebilecek Bağış ve Yardım Tutarının Tespiti 1 Seri No.lu KVK Genel Tebl...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Her mükellef vergiye tabi kazancının tamamı için bir beyanname verecektir. Mükelleflerin şubeleri...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 4 hafta önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Tam Bölünme Nedir?: Tam mükellef bir SERMAYE şirketi ==>> Tam mükellef 2 veya daha fazla se...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Bağış ve Yardımlar ile İlgili Özel Durumlar Kurumlar Vergisi’nde Bağış ve yardımlarla ilgil...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
– Amortismana tabi olmayan harcamalar, ( örneğin arsa ) – Tamamlanmış yatırımlara ait...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
4k Okunma
Örtülü sermaye kabul edilen borçlanmalarda TL’nin değer kazanması sonucu oluşacak kur farkı gelir...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Ar-Ge harcamalarının kurum kazancından indirilmesi ile ilgili olarak; biri 5520 sayılı KVK, diğer...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
✓ Zararlar başka faaliyetlerden mahsup edilemez . ✗ ✗ ✓ Giderler başka faaliyet kazançlarından in...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Showing 1 - 20 of 44 results

Send this to a friend