Kategori: KDV

Oy Ver
8k Okunma
İndirilemeyecek KDV Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesine göre; aşağıdaki vergiler mük...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Tam sorumlulukta KDV’nin tamamı vergi sorumlusu (Alıcı) tarafından beyan edilerek vergi dairesin...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Proforma fatura, satılacak malın fiyatı, malın özellikleri ve satış şartları hakkında alıcıya bi...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 2 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi KDV’nin konusuna girme...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
Mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kir...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcını...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Oy Ver
6k Okunma
Kdv Tevkifatında Beyan Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı d...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükmüne göre, Özel Matrah Şekill...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
KDV uygulamasında personele bedelsiz sağlanan menfaatlerden aşağıda sayılanlar vergiye tabi tutul...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunun 27 nci maddesi hükmüne göre, bedeli bulunmayan veya...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Taksitli Satışlarda Kdv – Kanunun (24/c) maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gi...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
KDV Kanunu’nun 1. ve 7. maddesindeki hükümler uluslararası taşıma işlerinde sadece iç parkura isa...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Yurtdışındaki firmaların, Türkiye’ye gönderecekleri mal ve hizmetler Türkiye’de tüketildiği...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
KDV Kanunu’nda Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının*** malik veya onun adına hareke...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 7 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi...
 • Misafir sordu 7 sene önce
 • son aktivite 4 ay önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
İhraç Kaydıyla Teslim 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi gereğince; ihraç edilmek şartıyla ima...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
KDV – MD.13 Vergiye tabi malların her ne surette olursa olsun vergiye tabi işlemler dışında...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
İskontolarda Kdv İskontoların KDV matrahına dâhil edilmemesi için aşağıdaki şartların bulunması g...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde tanımlanan ücret gelirleri KDV Kanunu’nun 1. maddesine gö...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Vade Farklarında Kdv Teslim ve hizmet işlemlerine ait faturada ayrıca gösterilen vade farkları ma...
 • Misafir sordu 7 sene önce
Showing 1 - 20 of 32 results