Kategori: KDV

Oy Ver
cevap
4k Okunma
Tam sorumlulukta KDV’nin tamamı vergi sorumlusu (Alıcı) tarafından beyan edilerek vergi dairesin...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Proforma fatura, satılacak malın fiyatı, malın özellikleri ve satış şartları hakkında alıcıya bi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi KDV’nin konusuna girme...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
6k Okunma
İndirilemeyecek KDV Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesine göre; aşağıdaki vergiler mük...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 3 ay önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
KDV Kanunu’nun 1. ve 7. maddesindeki hükümler uluslararası taşıma işlerinde sadece iç parkura isa...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Yurtdışındaki firmaların, Türkiye’ye gönderecekleri mal ve hizmetler Türkiye’de tüketildiği...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
KDV Kanunu’nda Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının*** malik veya onun adına hareke...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 5 gün önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
İhraç Kaydıyla Teslim 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi gereğince; ihraç edilmek şartıyla ima...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
KDV – MD.13 Vergiye tabi malların her ne surette olursa olsun vergiye tabi işlemler dışında...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
İskontolarda Kdv İskontoların KDV matrahına dâhil edilmemesi için aşağıdaki şartların bulunması g...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde tanımlanan ücret gelirleri KDV Kanunu’nun 1. maddesine gö...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Vade Farklarında Kdv Teslim ve hizmet işlemlerine ait faturada ayrıca gösterilen vade farkları ma...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
4k Okunma
Araç Tesliminde Kdv KDV mükelleflerince işletmelerinde kullanılan otomobil, kamyon, minibüs, otob...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (1/3-d) maddesine göre, cebri icra, izale-i şüyu, ipoteğin p...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan İştirak Hisseleri ve Taşınmazların Satışı 3065 sayılı KDV Kanunu...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
4k Okunma
(A) Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutat ve s...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
Tam istisna, KDV Kanununda istisna konusu olarak düzenlenen bazı işlemleri yapan mükelleflerin, b...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
4k Okunma
– Promosyon, eşantiyon ve numune ürünlerin belli şartlar dahilinde müşterilere teslimi için...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 14 ncü maddesi uyarınca, transit ve Türkiye ile y...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Showing 1 - 20 of 32 results

Send this to a friend