Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti

1
0

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunun 27 nci maddesi hükmüne
göre, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka
değerler olması halinde matrah, işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir. Bedel
düşüklüğünün gerekçesi açıklanamazsa, emsal bedeli veya emsal ücreti esas alınır. Emsal bedeli ve emsal
ücreti VUK hükümlerine göre belirlenir. KDV açısından emsal bedel tayininde, genel idare giderleri ve genel
giderlerden ürüne pay verilmesi zorunludur. Serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek kuruluşlarınca bir
tarife belirlenmişse, hizmetin bedeli bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamaz.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend