Uluslararası Yük ve Yolcu Taşıma İşlerinde Matrah

1
0

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 14 ncü maddesi uyarınca, transit ve
Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden müstesnadır. Ancak bu istisna, ikametgahı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan mükelleflere, ilgili ülkeler itibariyle karşılıklı olmak şartıyla
tanınmaktadır.
İkametgahı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ve transit taşımacılıkta matrah tespitine Maliye Bakanlığı yetkilidir. Yurt dışında iki nokta arasında gerçekleşecek taşımacılık KDV Kanunu kapsamı dışındadır. Ancak, Türkiye’de başlayıp yabancı bir ülkede biten, yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’de biten veya yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’den geçerek bir başka yabancı ülkede sona eren her türlü yük ve yolcu taşıma işlerinde, taşımanın iç parkura isabet eden kısmı KDV’ye tabidir.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)