Uluslararası Taşıma İşleri

1
0

KDV Kanunu’nun 1. ve 7. maddesindeki hükümler uluslararası
taşıma işlerinde sadece iç parkura isabet eden kısmın
vergilendirileceğini, hizmet bedelinin iç parkur dışına isabet
eden kısmının vergi dışı kalacağını düzenlemektedir.
İç parkur, Türkiye’nin siyasi sınırları içindeki alandır.
– Kanunun 22. maddesine göre ikametgahı, kanuni merkezi ve iş
merkezi Türkiye’de bulunmayan mükellefler tarafından
yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile
transit taşımacılıkta iç parkura isabet eden matrah, şahıs ve
ton başına kilometre itibariyle yurt içi emsalleri göz önüne
alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı’nca tespit edilecektir.
– Uluslararası taşımanın iç parkura isabet eden kısmı prensip
olarak KDV’ne tabi bulunmakla birlikte 14 üncü maddenin
birinci fıkrasındaki yetkiye dayanılarak çıkarılan 84/8889
numaralı BKK ile bu işlemler KDV’nden müstesna tutulmuştur.
Bu istisna, ikametgahı, kanuni merkezi ve iş merkezi
Türkiye’de bulunmayan mükelleflere, ilgili ülkeler itibariyle
karşılıklı olmak şartıyla tanınır.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend