İzaley-i Şüyu'da Kdv Hangi Bedel Üzerinden Hesaplanır ?

1
0

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (1/3-d) maddesine göre, cebri icra, izale-i şüyu, ipoteğin
paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle yapılan açık artırma, pazarlık
ve diğer şekillerdeki satışlar da dahil olmak üzere, müzayede
mahallerinde yapılan her türlü satışlar KDV’ye tabidir. Kanunun istisna
ve vergi oranlarına ilişkin hükümleri bu satışlar için de geçerlidir.
– Bu satışlarda vergiyi doğuran olay, satışın yapıldığı tarihte vuku
bulmaktadır. Verginin mükellefi satışları düzenleyen özel veya resmi kişi
ve/veya kuruluşlar olup,
3065 sayılı Kanunun (23/d) maddesi hükmüne
göre, satılan malın kesin satış bedeli KDV’nin matrahıdır. Ancak izale-i
şüyu çerçevesinde yapılan satışlarda alıcının hissedarlardan biri olması
halinde hissesi, bu hisse için mülkiyet devri söz konusu olmadığından
matrahtan indirilir.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)