Kategori: Kurumlar Vergisi

Oy Ver
cevap
2k Okunma
Bütün kooperatifler için ortakların yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanm...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Tam Bölünme Nedir?: Tam mükellef bir SERMAYE şirketi ==>> Tam mükellef 2 veya daha fazla se...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Komandit Şirkette Kurum Kazancı Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 4 hafta önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
KVK Geçici 1. maddesinde; – Birinci fıkrasında, kurumlar vergisi kanunu uyarınca vergi kesi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
– İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10’unu, toplam fon tutarın...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
İş ortaklığı’nda ortaklardan her biri işin tamamını yapmayı üstlenirken, Konsorsiyumda orta...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Bağış ve Yardımlar ile İlgili Özel Durumlar Kurumlar Vergisi’nde Bağış ve yardımlarla ilgil...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
-İştirak edilen kurumun geçmiş yıl karını dağıtması istisna uygulamasına engel teşkil etmeyecekti...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Her mükellef vergiye tabi kazancının tamamı için bir beyanname verecektir. Mükelleflerin şubeleri...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 4 ay önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
1 seri no’lu KVK Tebliği’nde bu husus ayrıntılı olarak açıklanmıştır; ancak özetlemek...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
– Amortismana tabi olmayan harcamalar, ( örneğin arsa ) – Tamamlanmış yatırımlara ait...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
3k Okunma
Yurt dışında ödenen vergiler, Kurumlar Vergisi Kanununa göre hesaplanan kurumlar vergisinden önce...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Personele Verilen Temettü İkramiyeleri Gelir Vergisi Kanunu’...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 1 ay önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Ar-Ge harcamalarının kurum kazancından indirilmesi ile ilgili olarak; biri 5520 sayılı KVK, diğer...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Mükelleflerin mali zararı bulunmasına karşılık beyannamelerinde kar beyan etmeleri mümkün bulunma...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltilir ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
KVK Md.12/6’da açıklandığı üzere 1- Kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişile...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Kooperatiflerin taşınmazlarını kiraya vermeleri ortak dışı işlem olarak değerlendirileceğinden, k...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Kurumlar Vergisinde İndirilebilecek Bağış ve Yardım Tutarının Tespiti 1 Seri No.lu KVK Genel Tebl...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Showing 1 - 20 of 44 results

Send this to a friend