Örtülü sermaye sayılmayacak borçlanmalar nelerdir?

0
0

KVK Md.12/6’da açıklandığı üzere
1- Kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin sağladığı gayrinakdi
teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden yaptıkları borçlanmalar (Kurumun
kasasında veya bankada bulunan yerli veya yabancı paralar ile her an nakde
çevrilebilen çekler, altın, Devlet Tahvili, Hazine bonosu, Toplu Konut İdaresince
çıkarılan veya İMKB’de işlem gören hisse senetleri, tahvil ve bonolar dışındaki her
türlü teminat gayrinakdi teminat olarak değerlendirilecektir.)
2- kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve
finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla
kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmalar
3- Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan bankalar tarafından yapılan
borçlanmalar
4- 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal
kiralama şirketleri, 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname kapsamında faaliyet gösteren finansman ve faktoring şirketleri ile
ipotek finansman kuruluşlarının bu faaliyetleriyle ilgili olarak ortak veya ortakla
ilişkili kişi sayılan bankalardan yaptıkları borçlanmalar;
Örtülü Sermaye sayılmamaktadır.

Showing 0 results
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)

Send this to a friend