Kategori: KDV

Oy Ver
cevap
7k Okunma
Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi KDV’nin konusuna girme...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
Oy Ver
6k Okunma
– Promosyon, eşantiyon ve numune ürünlerin belli şartlar dahilinde müşterilere teslimi için...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 1 yıl önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Proforma fatura, satılacak malın fiyatı, malın özellikleri ve satış şartları hakkında alıcıya bi...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 4 yıl önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan İştirak Hisseleri ve Taşınmazların Satışı 3065 sayılı KDV Kanunu...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Tam sorumlulukta KDV’nin tamamı vergi sorumlusu (Alıcı) tarafından beyan edilerek vergi dairesin...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 9 yıl önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Vade Farklarında Kdv Teslim ve hizmet işlemlerine ait faturada ayrıca gösterilen vade farkları ma...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
İskontolarda Kdv İskontoların KDV matrahına dâhil edilmemesi için aşağıdaki şartların bulunması g...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
İhraç Kaydıyla Teslim 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi gereğince; ihraç edilmek şartıyla ima...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
Oy Ver
cevap
9k Okunma
Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 1 hafta önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Yurtdışındaki firmaların, Türkiye’ye gönderecekleri mal ve hizmetler Türkiye’de tüketildiği...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Taksitli Satışlarda Kdv – Kanunun (24/c) maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gi...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
KDV uygulamasında personele bedelsiz sağlanan menfaatlerden aşağıda sayılanlar vergiye tabi tutul...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
Oy Ver
7k Okunma
Kdv Tevkifatında Beyan Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı d...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 9 yıl önce
Oy Ver
9k Okunma
İndirilemeyecek KDV Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesine göre; aşağıdaki vergiler mük...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 3 yıl önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcını...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 9 yıl önce
Oy Ver
5k Okunma
Mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kir...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 9 yıl önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 14 ncü maddesi uyarınca, transit ve Türkiye ile y...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
Oy Ver
7k Okunma
Tam istisna, KDV Kanununda istisna konusu olarak düzenlenen bazı işlemleri yapan mükelleflerin, b...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 9 yıl önce
Oy Ver
6k Okunma
(A) Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutat ve s...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
 • son aktivite 9 yıl önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (1/3-d) maddesine göre, cebri icra, izale-i şüyu, ipoteğin p...
 • Misafir sordu 9 yıl önce
Showing 1 - 20 of 32 results