Kategori: KDV

Oy Ver
cevap
5k Okunma
Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi KDV’nin konusuna girme...
Oy Ver
4k Okunma
– Promosyon, eşantiyon ve numune ürünlerin belli şartlar dahilinde müşterilere teslimi için...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Proforma fatura, satılacak malın fiyatı, malın özellikleri ve satış şartları hakkında alıcıya bi...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan İştirak Hisseleri ve Taşınmazların Satışı 3065 sayılı KDV Kanunu...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Tam sorumlulukta KDV’nin tamamı vergi sorumlusu (Alıcı) tarafından beyan edilerek vergi dairesin...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Vade Farklarında Kdv Teslim ve hizmet işlemlerine ait faturada ayrıca gösterilen vade farkları ma...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
İskontolarda Kdv İskontoların KDV matrahına dâhil edilmemesi için aşağıdaki şartların bulunması g...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
İhraç Kaydıyla Teslim 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi gereğince; ihraç edilmek şartıyla ima...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Yurtdışındaki firmaların, Türkiye’ye gönderecekleri mal ve hizmetler Türkiye’de tüketildiği...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Taksitli Satışlarda Kdv – Kanunun (24/c) maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gi...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
KDV uygulamasında personele bedelsiz sağlanan menfaatlerden aşağıda sayılanlar vergiye tabi tutul...
Oy Ver
5k Okunma
Kdv Tevkifatında Beyan Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı d...
Oy Ver
6k Okunma
İndirilemeyecek KDV Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesine göre; aşağıdaki vergiler mük...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcını...
Oy Ver
4k Okunma
Mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kir...
Oy Ver
cevap
4k Okunma
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 14 ncü maddesi uyarınca, transit ve Türkiye ile y...
Oy Ver
4k Okunma
Tam istisna, KDV Kanununda istisna konusu olarak düzenlenen bazı işlemleri yapan mükelleflerin, b...
Oy Ver
4k Okunma
(A) Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutat ve s...
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (1/3-d) maddesine göre, cebri icra, izale-i şüyu, ipoteğin p...
Showing 1 - 20 of 32 results

Send this to a friend