Kategori: Gelir Vergisi

Oy Ver
cevap
6k Okunma
Hisse senedi kar payları geçici 67 nci madde kapsamı dışında olduğundan tevkifata tabi değildir. ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Gelir Vergisi Kanununun 40/3. maddesine göre, işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ila...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
7k Okunma
Geçici Vergi Mükellefleri:Basit usulde vergilendirilenler hariç ticari kazanç sahipleri, serbest ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 8 ay önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
Motorlu Taşıtlar Kanunu’nun 14’üncü maddesi  hükmü gereğince motorlu araçlardan sadece; -Minibüs,...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
4k Okunma
Bay (B) Ortağı olduğu (Y) Ltd. Şti.’ndeki hissesinden doğan fakat devir tarihi itibariyle h...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
3k Okunma
Konut kira gelirinin beyan dönemi olan 1 Mart – 25 Mart tarihleri arasında beyan edilmemesi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Gvk’nın  İrat SAyılmayan Haller Başlıklı 76’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer ala...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Kollektif Şirket ile ilgili ikmalen veya re’sen bir vergi ve/veya ceza tarhiyatı yapılması durumu...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Ücretlerinden vergi kesintisi yapılan ve işverenler aracılığıyla yıl içinde asgari geçim indirimi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
2k Okunma
Arazi sahibi, arazisini ortaklığa koyduktan başka, faaliyetin sevk ve idaresine katılıyor, birtak...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
GVK`nun 42’nci maddesi kapsamına giren Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde, inşaat ve o...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Diğer Kazanç ve İratlar iki türlüdür; a) Değer Artış Kazançları b) Arızi Kazançlar Bu ikisi arası...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Menkul Sermaye İradının Tarifi MADDE 75 – (2361 sayılı Kanunun 52’nci maddesiyle deği...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Vergilendirilmeyecek değer artış kazançları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 81’nci mad...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
3k Okunma
–Kollektif şirket ortaklarıyla, komandit şirketlerin komandite ortakları, – İkrazat i...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Menkul sermaye iratlarında İstisnalar: MADDE 22 – (3239 sayılı Kanunun 138’inci madde...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Kanunda bazı meslek gruplarının elde ettiği kazançlar doğrudan serbest meslek kazancı sayılmıştır...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 10 ay önce
Oy Ver
4k Okunma
– Henüz başlamamış olan ticari – zirai veya mesleki faaliyete HİÇ GİRİŞİLMEMESİ karşı...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunan mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilen mükelle...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
SERBEST MESLEK ERBABININ İŞYERİ KİRA ANCAK SERBEST MESLEK ERBABI İŞYERİNDE İKAMET ETMİYORSA Kiran...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Showing 1 - 20 of 56 results

Send this to a friend