Deprecated: wpseo_opengraph kancası 14.0 sürümünden başlayarak kullanımdan kaldırıldı! Yerine wpseo_frontend_presenters kullanın. in /var/www/vhosts/ferhatgokce.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6078

Deprecated: wpseo_twitter kancası 14.0 sürümünden başlayarak kullanımdan kaldırıldı! Yerine wpseo_frontend_presenters kullanın. in /var/www/vhosts/ferhatgokce.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6078

Soru & Cevap Sayfası

Oy Ver
cevap
11k Okunma
Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek ...
 • Misafir sordu 7 yıl önce
 • son aktivite 7 ay önce
Oy Ver
9k Okunma
Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar: ...
 • Misafir sordu 7 yıl önce
 • son aktivite 2 yıl önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, usulüne ...
 • Misafir sordu 7 yıl önce
 • son aktivite 3 yıl önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzel kişiler, özel kanunlarda yazılı mahremiyet hükümler...
 • Misafir sordu 7 yıl önce
 • son aktivite 7 yıl önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Aşağıda yazılı resmi makamlarla gerçek ve tüzel kişiler, her ay muttali oldukları ölüm vakaları i...
 • Misafir sordu 7 yıl önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Kamu idare ve müsseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzelki...
 • Misafir sordu 7 yıl önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüze...
 • Misafir sordu 7 yıl önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Arama neticesinde bulunan defter ve vesikaların muhafaza altına alınması sebebiyle 219 uncu madd...
 • Misafir sordu 7 yıl önce
 • son aktivite 7 yıl önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Arama neticesinde alınan defter ve vesikalar üzerindeki incelemeler en geç üç ay içinde bitiril...
 • Misafir sordu 7 yıl önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
             Arama yapılan hallerde inceleme çabukça ve her işten önce yapılır.              İnce...
 • Misafir sordu 7 yıl önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
             Aramada bulunan ve incelemesine lüzum görülen defter ve vesikalar müfredatlı olarak ...
 • Misafir sordu 7 yıl önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
             İhbar veya yapılan incelemeler dolayısiyle, bir mükellefin vergi kaçırdığına delalet...
 • Misafir sordu 7 yıl önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
İnceleme esnasında lüzum görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili olaylar ve hesap...
 • Misafir sordu 7 yıl önce
 • son aktivite 4 yıl önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Vergi incelemesi yapanlar, yaptıkları inceleme sırasında aşağıdaki esaslara uymaya mecburdurlar: ...
 • Misafir sordu 7 yıl önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. İş yerinin müsait...
 • Misafir sordu 7 yıl önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının evvelden haber verilmesi mecburi değildir. İnceleme, ...
 • Misafir sordu 7 yıl önce
 • son aktivite 7 yıl önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Bu kanuna veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz...
 • Misafir sordu 7 yıl önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Vergi incelemesi yapanlar yanlarında memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkisini gösteren fotoğra...
 • Misafir sordu 7 yıl önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Vergi incelemesi; Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya ...
 • Misafir sordu 7 yıl önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve s...
 • Misafir sordu 7 yıl önce
Showing 1 - 20 of 295 results