Kdv Tevkifatında Beyan

Cevaplanmış
1
1

Kdv Tevkifatında BeyanKdv Tevkifatında Beyan
Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı
dönemde vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile
beyan edilir.
-Tevkifat kapsamındaki işlemlerde vergiyi doğuran olay bakımından
özellikli bir durum söz konusu olmayıp, bu işlemlere ilişkin KDV’nin
beyan dönemi 3065 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre tespit
edilir.
-Bu kapsamda, işleme ait fatura veya benzeri belge izleyen ay
içinde düzenlense dahi
sorumlu sıfatıyla beyan, işlemin vuku
bulduğu dönemin beyan süresi içinde yapılır.
Kısmi tevkifat
uygulamasında satıcının mükellef sıfatıyla 1 No.lu KDV
Beyannamesi ile beyan edeceği kısım da aynı dönemde beyan
edilir.

-Genel bütçeli idareler, tevkif ettikleri KDV için sorumlu sıfatıyla
beyanname vermezler, tevkif edilen KDV doğrudan bunların
muhasebe birimlerince gelir kaydedilir.

En iyi Cevap
1
0

2 No.lu KDV Beyannamesinde herhangi bir surette indirim yapılması
mümkün olmadığından tevkif edilen KDV’nin tamamının beyan
edilerek vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.
 Tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması ve
tevkifat uyguladığı teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan
işlemlerde kullanacak olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan edilen
tutar, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV
Beyannamesinde indirim konusu yapılabilir. Bu indirimin dayanağı 2
No.lu KDV Beyannamesi olacaktır.

 Kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan
KDV;
– Satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, takvim yılı aşılmamak şartıyla
işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme
ilişkin olarak verilmesi gereken,
– Sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısmı ise 2 No.lu KDV Beyannamesinin
verildiği ay içinde verilmesi gereken,1 No.lu KDV Beyannamesinde
indirim konusu yapılır.

Showing 1 result
Cevabınız
Bu alanları doldurarak misafir olarak gönderim yapın veya hesabınız varsa oturum açın
İsim*
E-posta*
Web Site (Zorunlu Değildir)