Kategori: Vergi Usul Kanunu

Oy Ver
cevap
6k Okunma
Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 4 ay önce
Oy Ver
6k Okunma
Cezalarda İndirme (md. 376) İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve a...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 2 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Peştemallıklar, Bir işletmenin bulunduğu yerin önemi, tutmuş olduğu müşteri kitlesi vb. unsurlar ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Mali tatilin kapsamı incelemeye başlamadır. Eğer denetim elemanı Mali Tatil öncesinde işyerinde i...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
6k Okunma
Re’sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya ka...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Vuk 114’üncü maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hatal...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
Vergi ziyaı cezasında cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılı...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
5k Okunma
Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar: ...
 • Misafir sordu 5 sene önce
 • son aktivite 11 ay önce
Oy Ver
cevap
5k Okunma
Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 1 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Azalan bakiyeler usulü sadece bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından kullanılab...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 19 saat önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Tahakkuku tahsile bağlı vergiler: Madde 24 – Mahiyetleri itibariyle tahakkuku tahsile bağlı ver...
 • Misafir sordu 5 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Sürelerin Hesaplanması (VUK Md.-18) Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplan...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Amortisman Uygulamada Özellik Arz Eden Bazı Durumlar 1-Amortisman Süresi Dolmadan Hurdaya ayrıla...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Ölüm halinde vergi cezaları düşer (VUK md.372). Ancak gecikme zam ve faizleri ceza niteliğinde ol...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, mali tatilin son gününü izleyen tariht...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298’inci maddede enflasyon düzeltmesi yapmak için iki şart ...
 • Misafir sordu 6 sene önce
 • son aktivite 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Normal koşullarda öncelikle uzlaşma istenir. Uzlaşma sağlanırsa uyuşmazlık bitecektir. Uzlaşma sa...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken – muhasebe kayıt, &#...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Emsal bedel ile değerlenecek iktisadi kıymetler şunlardır : -Satış bedeli maliyet bedelinden % 10...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Oy Ver
cevap
4k Okunma
Vuk md. 113- 113 uyarınca Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır. Zamana...
 • Misafir sordu 6 sene önce
Showing 1 - 20 of 148 results

Send this to a friend